Λεξικό όρων και εννοιών

Στό χώρο αυτό θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα μικρό λεξικό των όρων που χρησιμοποιούμε συχνά όσοι ασχολούμαστε ή ενδιαφερόμαστε με το πεδίο των Συμπληρωματικών Εναλλακτικών Θεραπειών (Σ.Ε.Θ) στη χώρα μας.

Θεωρώ ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η σωστή χρήση των λέξεων και των όρων μας βγάζει από αρεκετές παρερμηνείες και παρεξηγήσεις αφενός αλλά κυρίως μας δίνει τη σωστή διάσταση.

Η τάση να ερμηνεύουμε με βάση τα βιώματα, τις εμπειρίες, το γνωστικό μας πεδίο, τις πεποιθήσεις μας είναι σε όλους μας γνώριμη.  Στο χώρο των Σ.Ε.Θ αυτό γίνεται ακόμα πιο συχνά ίσως επειδή είναι ένας σχετικά καινούργιος χώρος και οι όροι, οι έννοιες δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, δεν έχουν πίσω τους τη χρονική εκείνη διάρκεια χρήσης, που τις καθιστά "αυτονόητες".

Σ αυτό το χώρο λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα λεξικό.  Λέω θα ξεκινήσουμε γιατί αυτή η προσπάθεια μπορεί να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα μόνο αν βοηθήσουμε όλοι. Ο καθένας από την πλευρά του.  Είτε θέτοντας ένα ερώτημα για κάποιο όρο ή έννοια που δεν καταλαβαίνει ή που δεν είναι σαφής, είτε δίνοντας απάντηση σε ένα ερώτημα, είτε συμπληρώνοντας κάποια άλλη εκδοχή στις ερμηνείες που μπορεί να δοθούν.

Απευθύνω λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους αναγνώστες - τακτικούς και περιστασιακούς - να βάλουν το λιθαράκι τους σ αυτή την προσπάθεια.  Ρωτήστε μας για τους όρους που εμείς μπορεί να θεωρούμε αυτονόητους και κατανοητούς.